Ara ja són excloents. El que va de la Lliga a CiU.

Diferències entre amor a la pàtria i nacionalisme? Trobi-les en aquest cartell.

lliga

A les eleccions de febrer de 1936, el catalanisme conservador es va unir en la “Dreta de Catalunya” davant el Front Popular.

En aquell temps la Lliga no va trobar cap problema a parlar de “l’Espanya Gran”. Avui els nacionalistes de CiU i el seu Front Nacionalista diuen “Espanyansroba”, “ens oprimeix”, “ens escanya”, “ens espolia” i “ens saqueja”.

La diferència? La mateixa que hi ha entre l’amor i l’odi. Entre el patriotisme i el nacionalisme.

dolca2Categories: Historia, Huid del nacionalismo

Tags: , , , ,

2 comentarios

  1. Miguel Ángel, perquè tradueixes??

  2. En las elecciones de febrero de 1936, el catalanismo conservador se unió en la “Derecha de Cataluña” ante el Frente Popular.

    En aquel tiempo la Liga no encontró ningún problema en hablar de “la España Grande”. Hoy los nacionalistas de CiU y su Frente Nacionalista dicen “Espanyansroba”, “nos oprime”, “nos estrangula”, “nos expolia” y “nos saquea”.

    La diferencia? La misma que hay entre el amor y el odio. Entre el patriotismo y el nacionalismo.

Deja un comentario