Chesterton sobre el nacionalismo: “admira, pero no ama” a Cataluña.

Catalunya: mare o Frankenstein?

Chesterton

Els nacionalistes volen la Catalunya “rica i plena”, monolingüe, sardanesca, forrada i del Barça, admirada per la seva imaginació. Una “Catalunya de paper”, que diria en Torras i Bages.

Nosaltres estimem Catalunya tal com és, i la volem millor, virtuosa.

En G.K. Chesterton explicava la diferència entre patriotisme i nacionalisme, referint-se a Rudyard Kipling“He admires England, but he does not love her; for we admire things with reasons, but love them without reason. He admires England because she is strong, not because she is English.”

El nacionalisme és una ideologia que admira un Frankenstein. El patriotisme, un sentiment que estima una mare.

dolcaCategories: Huid del nacionalismo, Pensando bien

Tags: , , , , ,

Deja un comentario