Por el nacionalismo al imperio: la “Catalunya imperial”.

Prat de la Riba, pare del nacionalisme, somiava un imperi colonial a l’estil de Prusia.

catalun~a imperial

“Si l’ideal complexe qu’encén en nova y intensa vida totes les energíes catalanes, si’l nacionalisme integral de Catalunya va en devant en aquesta empresa y aconsegueix despertar ab el seu impuls y el seu exemple les forces adormides de tots els pobles espanyols, si pot inspirar a n’aquets pobles fè en sí meteixos y en llur pervindre, se redreçarán de l’actual decadencia, y’l nacionalsme català haurà donat compliment a la seva primera acció imperialista. Allavors serà hora de treballar pera reunir a tots els pobles ibèrichs, de Lisboa al Rhodan, dintre d’un sol Estat, d’un sol Imperi, y si les nacionalitats espanyoles renaixentes saben fer triomfar aqueix ideal, saben imposarlo, com la Prussia den Bismark va imposat l’ideal del imperialisme germànich, podrà la nova Iberia enlairarse al grau suprem d’imperialisme: podrà intervenir activament en el govern del món ab les altres potencies mondials, podrà altra vegada expansionarse sobre les terres barbres, y servir els alts interessos de l’humanitat guiant cap a la civilisació els pobles enderrerits y incultes.”

(Enric Prat de la Riba: La nacionalitat catalana, 1909)

dolcaCategories: Historia, Huid del nacionalismo, Pensando bien

Tags: , , , , ,

Deja un comentario